Deltagerbetingelser

1. Temaet for fotokonkurrencen er ”Mobile Pletskud” set fra en amatør- og hobby-fotografs perspektiv. Den endelige udvælgelse af vinderbillederne vil blive foretaget af en jury. CEWE Danmark (herefter CEWE) uddeler præmier. Vinderbillederne vil blive præsenteret på konkurrencesiden eller CEWEs hjemmeside. Alle vindere får besked via e-mail.

2. Op til 25 digitale billeder, som deltagerne selv har taget, kan uploades i de tre kategorier: "Fantastiske øjeblikke”, "De kære små" og "På naturlig vis".
Billederne, samt korte beskrivelser heraf, kan administreres via personlige konti. Ved upload skal billederne være mindst 640 x 480 pixels store med en maksimal filstørrelse på 10 MB. Acceptable filformater er: Png, Jpeg og Tiff. Derudover skal der være et billede pr. fil. Billederne må ikke være i form af collager, og de må ikke have rammer, grafik- eller tekstelementer. Herunder gælder det også, at navnet på fotografen og copyright-bemærkninger ikke må være påtrykt billedet.

3. Det er ikke tilladt at indsende andres billeder – billedet skal være taget af den person, der deltager i konkurrencen. Ved deltagelse bekræfter du, at du er ophavsmand til de uploadede billeder og dermed har ubegrænset ret til brug af billederne. Desuden bekræfter du, at de uploadede billeder er fri for tredjemands rettigheder, især at alle identificerbare skildrede personer er i overensstemmelse med de ovennævnte retningslinjer, og at intellektuelle ejendomsrettigheder af tredjemand ikke er blevet tilsidesat.

4. Med sin deltagelse i konkurrencen giver deltageren CEWE og de virksomheder, der er forbundet med CEWE, en uigenkaldelig simpel ubegrænset brugsret til at anvende de(t) uploadede foto(s) til deres PR-arbejde. Dette omfatter muligheden for offentliggørelse, mangfoldiggørelse, gengivelse og udbredelse med det formål at reklamere for og præsentere CEWE. Dette finder udelukkende sted i sammenhæng med konkurrencen og i den følgende kommunikation, som deltageren er involveret i. Denne tilladelse inkluderer brugen af de indsendte fotos til præsentation på udstillinger, offentliggørelse på internettet og sociale medier, optagelse i andre publikationer, også offentliggørelse af tredjemand i pressedækning, samt præsentation af ydelser fra CEWE.

Der kræves en særlig accept fra deltageren i tilfælde af en kommerciel anvendelse, der går ud over dette.

5. Deltageren accepterer, at dennes navn kan nævnes som ophavsmand, hvis CEWE finder det nødvendigt.

6. Deltageren skal selv indhente skriftlig tilladelse til offentliggørelse fra de personer, som er portrætteret på billederne. CEWE påtager sig ikke ansvar herfor.

7. Uploadede billeder med anstødeligt indhold vil uden videre blive slettet.
 
8. Hverken gebyrer eller betaling vil blive udbetalt for udgivelse af fotos som en del af betingelserne for offentliggørelsen.

9. Fotos kan inden afslutningen af konkurrencen til enhver tid trækkes ud af fotokonkurrencen ved, at deltageren sletter de relevante fotos via sin personlige deltagerkonto.

10. Ved at uploade fotos accepterer deltageren vilkår og betingelser for deltagelse i konkurrencen.

 

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description