Databeskyttelseserklæring

 

Vi, CEWE Stiftung & Co. KGaA med hovedsæde i Oldenburg, Tyskland, (CEWE i det følgende) er glade for dit besøg på vores hjemmesider og din interesse for vores CEWE-fotokonkurrence.

Hos CEWE respekteres din privatsfære. Alle indsamlede data bruges til at forbedre vores udbud. Databeskyttelse og datasikkerhed for kunder og brugere har en høj prioritet for CEWE. Derfor er det et særligt anliggende for os at beskytte dine personoplysninger i løbet af alle vores forretningsprocesser.

Denne erklæring om databeskyttelse forklarer iht. art. 13 i EU's persondataforordning (EU-GDPR), hvilke data vi registrerer hos CEWE under dit besøg på vores hjemmesider og ved din deltagelse i fotokonkurrencen, og hvordan vi bruger disse. Denne forklaring gælder dog ikke for andre virksomheders hjemmesider, der har et link til vores sider, eller som vores hjemmesider linker til.

1. Indsamling og behandling af personoplysninger

Når du besøger vores hjemmesider, gemmer vores webserver som standard midlertidigt adgangsdata, dvs. IP-adresse til din adgang, sessions-ID til identifikation af din forbindelsessession samt dato og klokkeslæt for besøget. Disse data slettes, når de er blevet brugt inden for de lovmæssige forskrifter. Desuden gemmes personoplysninger kun, hvis du giver os dem frivilligt, f.eks. i forbindelse med registrering til vores fotokonkurrencer, indsendelse af dine billeder til en fotokonkurrence eller til en rundspørge. Du får oplysninger om formålet for dataindsamlingen i de enkelte indtastnings- og kontaktformularer.

2. Overførsel af data via internettet

Følsomme data som login, password eller adressedata overføres udelukkende i krypterede forbindelser (HTTPS / SSL) og gemmes på sikkerhedsservere.

3. Henvisning vedrørende dataoverførsel til tredjelande

For at sikre at det er nemt at komme i kontakt med vores kundeservice, får vi regelmæssigt hjælp af serviceudbydere uden for gyldighedsområdet for EU-GDPR. Vi har indgået kontrakter med standard-EU-kontraktvilkår med disse serviceudbydere og kontrollerer regelmæssigt, at vores meget høje krav til databeskyttelsen overholdes i fuldt omfang.

4. Anvendelse og videregivelse af personoplysninger og formålsbegrænsning

Vi bruger de data, du har givet os, til at afvikle CEWE fotokonkurrencer. Dine data bruges udelukkende iht. de til enhver tid gældende databeskyttelsesforskrifter til mål, der er forbundet med den enkelte indsamling og til at garantere vores berettigede forretningsmæssige interesser, især den tekniske administration af websiderne. Vi bruger kun disse data til produktrelaterede rundspørger og marketingformål, hvis du forinden har givet os dit samtykke. Du kan til enhver tid ophæve dit samtykke med virkning for fremtiden.

I denne sammenhæng pålægger CEWE andre virksomheder og enkeltpersoner at udføre disse opgaver. Disse serviceudbydere har adgang til personlige informationer, der er nødvendige til at opfylde deres opgaver. De må dog udelukkende bruge informationerne til disse formål. Vores serviceudbydere er forpligtet til at behandle informationerne iht. de relevante databeskyttelseslove og vores databeskyttelseserklæringer.

En overførsel af personlige data til statslige organer sker kun i forbindelse med bindende lovgivning. Dine data gives ikke til en privat tredjemand uden dit udtrykkelige samtykke.

Vores medarbejdere er forpligtet til at bevare fortroligheden og til at overholde de relevante databeskyttelsesforskrifter.

Hvis du registrerer dig til vores newsletter, bruges din e-mailadresse til vores egne reklameformål, indtil du afmelder dig vores newsletter. Vi bruger de data, der er nødvendige til dette formål, eller som specifikt er meddelt af dig, så vi regelmæssigt kan sende dig vores newsletter. Du kan til enhver tid framelde dig vores newsletter. Det kan gøres via et link i vores newsletter.

Iht. de gældende bestemmelser om databeskyttelse har du ret til gratis oplysning om dine gemte data samt ret til, at de berigtiges, blokeres eller slettes.

5. Anvendelse af cookies

For at gøre besøget på vores hjemmesider attraktivt og for at muliggøre bestemte funktioner bruger vi de såkaldte cookies på forskellige sider. Det drejer sig om små tekstfiler, der gemmes på din slutenhed. Nogle af de cookies, vi bruger, slettes igen, når browser-sessionen afsluttes, altså når din browser lukkes (de såkaldte sessionscookies). Andre cookies bliver på din slutenhed og giver os eller vores tilknyttede virksomheder mulighed for at genkende din browser ved det næste besøg (persistente cookies).

Behandlingen sker på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f i EU-GDPR. Du kan indstille din browser, så du får besked om, at der placeres cookies, og du kan acceptere cookies i bestemte tilfælde eller afvise dem generelt. Hvis cookies ikke accepteres, kan funktionaliteten blive begrænset.

6. Indsamling af anonyme brugerdata

På vores hjemmesider indsamles og gemmes data med webanalyse-teknologier fra firmaet Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) til marketing- og optimeringsformål, ud fra hvilke der kan oprettes brugerprofiler under anvendelse af pseudonymer. Disse brugerprofiler bruges til at analysere besøgsadfærden, og de vurderes for at forbedre og tilpasse udformningen af vores udbud. Til dette formål kan cookies bruges. Det er små tekstfiler, der gemmes lokalt på computeren hos den person, der besøger siden, og giver mulighed for genkendelse ved et nyt besøg på vores hjemmesider.

De pseudonymiserede brugerprofiler samles ikke med personoplysninger om ejeren af pseudonymet uden et separat og udtrykkeligt samtykke fra den pågældende.

Dataindsamling og -lagring med henblik på webanalyse kan til enhver tid trækkes tilbage med fremtidig virkning ved at klikke på følgende link: Deaktivering Adobe Analytics

7. Sikkerhedsforanstaltninger

CEWE anvender omfattende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de personoplysninger, der administreres af os, mod tilfældig eller forsætlig manipulation eller mod adgang fra uvedkommende personer. Vores sikkerhedsproces forbedres fortløbende iht. den teknologiske udvikling.

8. De registreredes rettigheder

Ved behandlingen af dine personoplysninger sikrer EU's persondataforordning (EU-GDPR) dig visse rettigheder:

1. Ret til indsigt (art. 15 i EU-GDPR):

Du har ret til at bede om en bekræftelse af, om dine egne personoplysninger behandles. Hvis dette er tilfældet, har du ret til indsigt i disse personoplysninger og til de enkelte informationer i art. 15 i EU-GDPR.

2. Ret til berigtigelse og sletning (art. 16 og 17 i EU-GDPR):

Du har ret til at anmode om, at urigtige personoplysninger, der vedrører dig, rettes, og at ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggøres.

Du har desuden ret til at anmode om, at dine egne personoplysninger straks slettes, hvis en af de anførte årsager i art. 17 i EU-GDPR er relevant, f.eks. hvis dataene ikke mere er nødvendige til formålene.

3. Ret til begrænsning af behandlingen (art. 18 i EU-GDPR):

Du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen, hvis en af forudsætningerne i art. 18 EU-GDPR er til stede, f.eks. hvis du gør indsigelse mod behandlingen i løbet af en eventuel undersøgelse.

4. Ret til dataportabilitet (art. 20 i EU-GDPR):

I visse tilfælde, der anføres i art. 20 i EU-GDPR, har du ret til at modtage dine egne personoplysninger i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format, eller at de overføres til tredjemand.

5. Ret til indsigelse (art. 21 i EU-GDPR):

Hvis data indsamles på grundlag af art. 6 stk. 1 litra f i EU-GDPR (databehandling til sikring af legitime interesser), har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af årsager, der skyldes din særlige situation. Vi behandler ikke længere personoplysninger, medmindre der foreligger påviseligt tvingende og berettigede årsager til behandlingen, som kommer forud for den registreredes interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen skal bruges til påberåbelse, udøvelse eller varetagelse af retlige krav.

6. Ret til at klage hos en tilsynsførende myndighed (art. 77 i EU-GDPR):

Iht. art. 77 i EU-GDPR har du ret til at klage til en tilsynsførende myndighed, hvis du mener, at behandlingen af dine egne personoplysninger er i strid med databeskyttelsesbestemmelserne. Retten til at klage kan især gøres gældende over for en tilsynsførende myndighed i den medlemsstat, hvor du opholder sig, hvor din arbejdsplads ligger, eller på stedet for den påståede overtrædelse.

9. Youtube

YouTube Vores hjemmeside bruger YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, til integration af videoer, repræsenteret ved Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube-videoerne er integreret via en udvidet databeskyttelsestilstand, som vil sige, at ingen personlige data fra Google evalueres, når du besøger vores websted. Når du klikker på videoen, vil din IP-adresse sendes til YouTube, og YouTube vil blive informeret om, at du har set videoen. Vi har ingen indflydelse på YouTubes mulige indsamling og brug af dine data. Du kan finde flere oplysninger i YouTubes fortrolighedspolitik på

https://policies.google.com/privacy?hl=da-GB&gl=uk .

Hvis du er logget ind på YouTube, tilskrives disse oplysninger også til din brugerkonto. Hvis du ikke ønsker dette, kan du logge ud af din brugerkonto, før du ser videoen.

10. Ansvarlig for databeskyttelse

Hvis du har spørgsmål til CEWE's databeskyttelse, bedes du kontakte:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tlf.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, den 24.05.2018

Partner
  • Ree Park
  • CEWE
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description