Deltagerbetingelser

1. Temaet for fotokonkurrencen ”Toffifee” er set fra en amatør- og hobbyfotografs perspektiv. Den endelige udvælgelse af de vindende billeder vil blive foretaget af en jury. CEWE Nordic ApS (herefter CEWE) og Storck uddeler værdifulde præmier. Vinderbillederne vil blive præsenteret på konkurrencesiden og CEWEs hjemmeside. Alle vindere får besked via e-mail.

2. Op til 10 digitale billeder, som deltagerne selv har taget, kan uploades Billederne samt korte beskrivelser heraf kan administreres via personlige konti. Ved upload skal billederne være mindst 640 x 480 pixels store med en maksimal filstørrelse på 10 MB. Acceptable filformater er: PNG, JPEG og TIFF. Derudover skal der være et billede pr. fil. Billederne må ikke være i form af collager og de må ikke have rammer, grafik- eller tekstelementer. Herunder gælder det også, at navnet på fotografen og copyright-bemærkninger ikke må være påtrykt billedet.

3. Det er ikke tilladt at indsende andres billeder – billedet skal være taget af den person, der deltager i konkurrencen. Ved deltagelse bekræfter du, at du er forfatter til de uploadede billeder og dermed har ubegrænset ret til brug af billederne. Desuden bekræfter du, at de uploadede billeder er fri for tredjemands rettigheder, især at alle identificerbare skildrede personer er i overensstemmelse med de ovennævnte retningslinjer, og at intellektuelle ejendomsrettigheder af tredjemand ikke er blevet tilsidesat.

4. Ved deltagelse i fotokonkurrencen giver du CEWE og relaterede CEWE-virksomheder definitiv ret til at benytte uploadede billeder til PR-arbejde i forbindelse med konkurrencen. CEWE har ret til at offentliggøre, kopiere, distribuere eller på anden måde benytte billederne med det formål at gøre reklame for og præsentere konkurrencen.

Rettighederne omfatter brug af de uploadede billeder til:

  • a) Præsentationer på udstillinger

  • b) Offentliggørelse på internettet og i sociale netværk

  • c) Optagelse i andre værker, herunder publikationer fra tredjemand via pressemeddelelser

  • d) selvpromovering og positionering af CEWE

Der kræves en særlig accept fra deltageren i tilfælde af en kommerciel anvendelse, der går ud over dette.

5. Deltageren accepterer, at dennes navn kan nævnes som forfatter (ophavsmand), hvis CEWE finder det nødvendigt.

6. Deltageren skal selv indhente skriftlig tilladelse til offentliggørelse fra de personer, som er portrætteret på billederne. CEWE påtager sig ikke ansvar herfor.

7. Uploadede billeder med anstødeligt indhold vil uden videre blive slettet.

8. Hverken gebyrer eller betaling vil blive udbetalt for udgivelse af fotos som en del af betingelserne for offentliggørelsen.

9. Fotos kan trækkes ud af fotokonkurrencen ved at deltageren sletter de relevante fotos via sin personlige deltager-konto. Dette kan inden afslutningen af konkurrencen ske til enhver tid.

10. Ved at uploade fotos accepterer deltageren vilkår og betingelser for deltagelse i konkurrencen.

Partner
  • Toffifee logo
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description